By wzmocnić współpracę między szkołą a rodzicami, utworzyliśmy "anonimową skrzynkę na sygnały", która znajduje się na korytarzu, na parterze. 
Uczniu! Rodzicu!
Możesz anonimowo wrzucać listy z prośbami, pytaniami i skargami. Skrzynka ma służyć do zgłaszania trudnych spraw anonimowo.
Jakie sprawy można między innymi zgłaszać?
• Jeśli jest się ofiarą lub świadkiem agresji lub przemocy
• Jeśli wie się, że komuś dzieje się krzywda
• Jeśli się jest krzywdzonym przez dorosłych
• Jeśli dokuczają komuś rówieśnicy i ktoś sobie z tym nie radzi
• Jeśli ktoś ma pytanie natury prawnej/jest w kłopotach
• Jeśli ktoś jest w trudnej sytuacji i nie wie jak rozwiązać swój problem
• Jeśli ktoś nie ma się do kogo zwrócić, nie wie komu może zaufać
• Każdy może liczyć na pomoc, nie jest sam w szkole
To uczniowie decydują w jakiej formie chcą uzyskać odpowiedź: poprzez indywidualną rozmowę z konkretną osobą np. nauczycielem, wychowawcą, pedagogiem/psychologiem szkolnym, dyrektorem, członkiem S.U, rozwiązanie problemu, sytuacji w klasie czy może w inny sposób. Jeśli tego osoba, która napisała list nie zrobi, wówczas odpowiedź w formie ogólnej będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń do wiadomości całej społeczności szkolnej. Listy będą opróżniane ze Skrzynki raz na dwa tygodnie w obecności Sekretarza Szkolnego.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
W związku z pismem ministra Edukacji Narodowej DWKI-WPB.5012.25.2019.BK z dnia 11 maja 2019 r. oraz na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 2, 3 i 6 i w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).

  • 1_02.png
  • 2_04.png
  • 3_06.png
Akademicki Zespół Placówek Oświatowych
Fijewo 85, 14-260 Lubawa
NIP: 744 169 27 52
REGON: 368041867
tel. 575 - 141 - 005
email: akademickizespol@gmail.com
www.szkolalubawa.pl
www.przedszkolelubawa.pl
www.zlobeklubawa.pl
@AZPO
@Szkola_Lubawa