Dyrektor Akademickiego Zespołu Placówek Oświatowych w Fijewie zaprasza uczniów na inaugurację roku szkolnego 2020/2021.  We wtorek, 1 września 2020 r. w uroczystym apelu 
z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego będą uczestniczyli wyłącznie uczniowie klas pierwszych. Uroczystość inauguracji roku szkolnego 2020/21 odbędzie się na placu apelowym 
(w przypadku niesprzyjającej aury pogodowej - w sali gimnastycznej) dla uczniów klas 1A 
i 1B szkoły podstawowej o godz. 9.00, dla uczniów klasy  1 liceum ogólnokształcącego o godz. 10.00.
Uczniowie klas 2-8 szkoły podstawowej oraz klas 2-3 liceum ogólnokształcącego spotkają się z wychowawcami w klasach wg harmonogramu godzinowego:
Klasa 4A, 4B- 9.00 spotkanie z wychowawcą w klasie
Klasa 6, 8, 7- 10.00 spotkanie z wychowawcą w klasie
Klasa 2A LO, 2B LO, 3 LO - 10.00 spotkanie z wychowawcą w klasie
Klasa 2 SP, 3A SP, 3B SP -11.00 spotkanie z wychowawcą w klasie
Osoby dojeżdżające będą miały możliwość skorzystania z zorganizowanego przejazdu w tym dniu, z zachowanie zasad bezpieczeństwa (zakrycie nosa i ust).
Start autobusu z Iławy, przystanek PKS przy Starostwie Powiatowym w Iławie, start o godz. 9:15. 
Trasa przejazdu autobusu w dniu 1 września: 
9:15 przystanek PKS przy Starostwie Powiatowym 
9:18 przystanek przy SP1 
9:22 przystanek przy ul. Ostródzkiej 1
9:25 ul. Ostródzka 2 (BMK)
9:40 Kazanice
9:45 Rożental
9:50 Byszwałd
10:00 AZPO Fijewo
Podstawowe zasady w związku z pandemią koronawirusa COVID-19 w AZPO:
1. W szkole w miejscach wspólnych będzie obowiązywało zakrywanie nosa i ust przez uczniów. 
2. Na terenie szkoły ogranicza się innych osób poza uczniami, nauczycielami i pracownikami pedagogicznymi. 
3. Interesanci szkoły będą przyjmowani w sekretariacie, u dyrektora szkoły po uprzednim umówieniu się telefonicznym (tel. 501 663 634). 
4. Każdy po wejściu do szkoły jest zobowiązany do dezynfekcji rąk, zakrycia nosa i ust oraz do zachowania dystansu społecznego. 
5. Lekcje będą się odbywały w wyznaczonych salach – w miarę możliwości niezmienianych przez cały dzień. 
6. Obiady zostaną uruchomione od 2 września. Zgłoszenia na obiady będą przyjmowane telefonicznie 575 141 005 do poniedziałku (31 sierpnia), do godz. 12.00.
7. Planuje się różne stałe grupy uczniów jedzących posiłki na wyznaczonych przerwach tak, aby uniknąć kolejek po obiad. 
8. W miarę możliwości planuje się często wychodzić z uczniami na powietrze. 
Ufamy, że przestrzeganie zasad higieny, dystans społeczny, przestrzeganie zasady, że do szkoły przychodzą tylko uczniowie zdrowi, szczerość w przekazywaniu informacji o ewentualnych zachorowaniach przez rodziców, nowa organizacja pracy szkoły oraz wzajemna życzliwość i zrozumienie pomogą jak najdłużej utrzymać tak istotny dla wszystkich tradycyjny system nauki w szkole. 
Szczegółowe procedury, zawierające wytyczne MEN, MZ i GIS oraz zasady obowiązujące w szkole zostaną ogłoszone w korespondencji z rodzicami i uczniami przez dziennik elektroniczny, na stronie AZPO www.szkolalubawa.pl, na facebooku AZPO oraz w budynku szkoły przed 1 września.
  
  • 1_02.png
  • 2_04.png
  • 3_06.png
Akademicki Zespół Placówek Oświatowych
Fijewo 85, 14-260 Lubawa
NIP: 744 169 27 52
REGON: 368041867
tel. 575 - 141 - 005
email: akademickizespol@gmail.com
www.szkolalubawa.pl
www.przedszkolelubawa.pl
www.zlobeklubawa.pl
@AZPO
@Szkola_Lubawa