ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PROCEDURĄ BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 ORAZ ZASADAMI ORGANIZACJI ZAJĘĆ ZWIĄZANE Z MOŻLIWOŚCIĄ CZASOWEGO FUNKCJONOWANIA SZKOŁY W ZWIĄZKU Z COVID-19, W TYM ZASADY ORGANIZACJI ZAJĘĆ Z WYKORZYSTANIEM TECHNIK I METOD KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ (KNO)

files/Procedury_bezpieczestwa_w_okresie_pandemii_COVID19_na_terenie_AZPO.pdf

files/Zasady_organizacji_zada_edukacyjnych_w_czasie_pracy_zdalnej.pdf

  • 1_02.png
  • 2_04.png
  • 3_06.png
Akademicki Zespół Placówek Oświatowych
Fijewo 85, 14-260 Lubawa
NIP: 744 169 27 52
REGON: 368041867
tel. 575 - 141 - 005
email: akademickizespol@gmail.com
www.szkolalubawa.pl
www.przedszkolelubawa.pl
www.zlobeklubawa.pl
@AZPO
@Szkola_Lubawa