Z pierwszym dniem listopada 2022 roku AZPO wraz z partnerską szkołą chorwacką OŚ Barilović oraz niemiecką Stät. Gesamtschule Iserlohn, rozpoczęła dwuletni projekt Erasmus (Małe Partnerstwa) pod nazwą „Think globally, act locally" ("Myśl globalnie, działaj lokalnie”) o wartości 60 000 euro. Projekt przeznaczony jest dla uczniów od 13. do 16. roku życia

CEL PROJEKTU

ukierunkowanie edukacji i edukacji w kierunku zrównoważonej przyszłości z naciskiem na zmiany klimatyczne,

zwiększyć świadomość powagi zmian klimatycznych, których jesteśmy świadkami każdego dnia,

zachęcenie uczniów, nauczycieli, jak i mieszkańców lokalnej społeczności do aktywnego działania, aby świat stał się zdrowszy i piękniejszy.

NAD CZYM BĘDZIEMY PRACOWAĆ?

- środowisko i zmiany klimatu,

- nowe metody nauczania i podejścia do nauki,

- umiejętności i kompetencje cyfrowe,

PO CO TO ROBIMY?

- uświadomić sobie, jak ważna jest nauka o zmianach klimatycznych i ich wpływ na zrównoważone środowisko,

- zrozumieć przyczyny zmian klimatycznych,

- uświadomić sobie długofalowe konsekwencje zmian klimatycznych na skalę światową,

- podać przykłady jak aktywnie działać, aby spowolnić zmiany na poziomie lokalnym,

- wymienić pomysły z uczniami szkół partnerskich,

- przekazać swoją wiedzę i doświadczenie lokalnej społeczności

- zachęcać do poczucia odpowiedzialności za planetę, na której żyjemy,

- poprawić poziomu komunikacji w języku obcym,

- poprawić umiejętności ICT,

- zachęcić, a w przypadku AZPO doskonalić krytyczne myślenie,

- zachęcić do umiejętności rozwiązywania problemów.

CZAS TRWANIA PROJEKTU:

1 listopada 2022 r. - 31 listopada 2024 r.

MOTYWACJA DO ROZPOCZĘCIA PROJEKTU:

Pomimo tego, że walka ze zmianami klimatycznymi jest wszechobecna w mediach i dobrze reprezentowana w programach szkolnych wszystkich krajów partnerskich, zaobserwowano brak świadomości i brak wiedzy na temat wspomnianego problemu wśród uczniów. Fakt, że codziennie jesteśmy świadkami powagi wpływu zmian klimatycznych na nasze życie oraz wiedza, że możemy być ostatnimi pokoleniami, które mogą zareagować w porę, był motywacją do rozpoczęcia tego projektu, wszystko po to, by rozpocząć wychowywanie i zmuszając uczniów do działań wzmacniających naszą planetę, a tym samym naszą egzystencję.

JAK BĘDZIEMY DZIAŁAĆ?

1. aktywność: Zielony zespół (przewoźnik Chorwacja), listopad 2022.

2. aktywność: Homo climeum (przewoźnik Chorwacja), grudzień 2022. i stycznia 2023 r.

3. działalność: Nasz świat w 2050 roku (przewoźnik Polska), luty-kwiecień 2023.

4. aktywność: Działajmy (przewoźnik Niemcy), maj-październik 2023.

5. działalność: Wspólna odpowiedzialność (przewoźnik Polska), listopad 2023 r. - marzec 2024

6. aktywność: Myśl globalnie, działaj lokalnie (przewoźnik Niemcy), kwiecień-czerwiec 20

7. aktywność: Przyszłość w naszych rękach (przewoźnik Chorwacja), wrzesień i październik 2024

KORZYŚCI ZE WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

- wymiana doświadczeń, metod i podejść do nauczania

- natychmiastowy kontakt z przedstawicielami innych narodów i kultur

- podnoszenie kompetencji językowych

- zachęcanie do pracy zespołowej i współpracy

  • 1_02.png
  • 2_04.png
  • 3_06.png
Akademicki Zespół Placówek Oświatowych
Fijewo 85, 14-260 Lubawa
NIP: 744 169 27 52
REGON: 368041867
tel. 575 - 141 - 005
email: akademickizespol@gmail.com
www.szkolalubawa.pl
www.przedszkolelubawa.pl
www.zlobeklubawa.pl
@AZPO
@Szkola_Lubawa