POZNAJ MISJĘ I FILOZOFIĘ AZPO

Przygoda Fundacji Rozwoju Warmii i Mazur z oświatą rozpoczęła się w 2004 r., kiedy to jej przyszli Fundatorzy przypadkiem trafili na szkolenie o kierunkach rozwoju nowoczesnej edukacji. Właśnie wtedy zakiełkował pomysł, aby stworzyć alternatywę dla dzieci i młodzieży, zaoferować im zupełnie nowe, ciekawe zajęcia, prowadzone nowatorskimi metodami, rozbudzające ciekawość świata i chęć jego poznania, a w konsekwencji poprawę ich jakości życia. Pomysł ten był szalony, ponieważ nie istniała wówczas żadna struktura organizacyjna, nie było zaplecza merytorycznego i kapitału. Tylko pomysł i głowy pełne zapału.

Pomimo wielu barier właśnie wtedy zrodziła się wizja Szkoły Wielkich Szans.

W kwietniu 2005 r. zarejestrowana została Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur, a rok później, w 2006r., udało się zdobyć pierwsze dofinansowanie ze środków unijnych na cykl innowacyjnych zajęć, których popularność zaskoczyła samych autorów przedsięwzięcia. Idea zdobywania wiedzy w sposób ciekawy, atrakcyjny dla ucznia stała się jeszcze bardziej realna i możliwa.

Następne lata niosły ze sobą kolejne przedsięwzięcia edukacyjne i oświatowe. Realizowaliśmy tysiące godzin różnorodnych zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych, średnich, studentów. Organizowaliśmy praktyki, wymiany uczniów, spotkania z ciekawymi ludźmi, wycieczki do centrów nauki, przedsiębiorstw, ośrodków badawczych.

Lata te obfitowały w szereg spostrzeżeń, doświadczeń i obserwacji o systemie oświaty, o szkole i jej roli w życiu młodego człowieka, o sposobach kształcenia i wpływie szkoły na przyszłość jej absolwentów.

Zdobyte doświadczenie, spostrzeżenia i obserwacje pozwoliły nam stwierdzić, że obecny świat rzuca nowe wyzwania wobec edukacji i systemu kształcenia. W nowym, dynamicznym świecie, ciekawe zajęcia pozalekcyjne już nie wystarczą. Dzisiaj to cały proces kształcenia, począwszy od najmłodszych lat (żłobek, przedszkole), poprzez szkołę podstawową, aż po studia, musi być innowacyjny, kompleksowy, zorientowany na ucznia. Wiedza powinna pobudzać wszystkie zmysły młodych ludzi i przekazywana być  w sposób ciekawy i przyjazny.

Ale to nie wszystko. Ogromną rolą procesu kształcenia jest poznanie ucznia, jego predyspozycji, talentów i obszarów, które wymagają wsparcia. Bo każde dziecko to nieoszlifowany diament!

W trakcie rozmyślań o najnowszych trendach w oświacie  „rysował się” w wyobraźni piękny obraz Szkoły Wielkich Szans - kompleksu placówek, w którym edukacja rozpoczynałaby się od żłobka, a kończyłaby się świadectwem dojrzałości, w budynku, otoczonym zielenią, z przestronnymi salami, nowoczesnym wyposażeniem. Parter tego budynku to miejsce kolorowe, przytulne, pełne zabawek - doskonałe dla roześmianych maluszków i przedszkolaków śpiewających wesoło angielskie piosenki. Na piętrze uczniowie mogliby zgłębiać tajniki budowy atomu, oglądając go w technologii 3D.

Dziś Szkoła Wielkich Szans to nie wirtualny obraz, marzenie, wyobraźnia. Nasze przemyślenia przekuliśmy w rzeczywistość, tworząc naszą Szkołę Wielkich Szans – Akademicki Zespół Placówek Oświatowych. Nie zrobiliśmy tego sami – my – Fundatorzy, ale cały zespół Fundacji Rozwoju Warmii i Mazur. Właśnie powołujemy do życia szkołę kompleksową, z pełną ścieżką edukacyjną - począwszy od żłobka i przedszkola, przez Akademicką Szkołę Podstawową,  po Akademickie Liceum Ogólnokształcące. Dzięki temu zapewnimy Twojemu dziecku bezpieczeństwo i organizację wszystkich etapów nauczania, płynność i ciągłość nauczania oraz powiązanie programów nauczania na poszczególnych etapach nauki.

Nowoczesny, przestronny kompleks, doskonałe wyposażenie, kadra z pasją, innowacyjne metody prowadzenia zajęć oraz indywidualne podejście do ucznia. „Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał” – już pradziadowie wiedzieli, że edukacja to kapitał, który  procentuje  w  dalszym  życiu. W XXI wieku edukacja stała się wartością, która jeszcze silniej decyduje o jakości życia i przyszłości naszych dzieci. To właśnie dobre i szczęśliwe życie młodego pokolenia leży nam na sercu.

Odpowiedzialność, która na nas spoczywa jest ogromna, dołożymy jednak wszelkich starań, aby sprostać temu wyzwaniu.

Zapraszamy do współpracy.

KSZTAŁTUJEMY/DOSKONALIMY KOMPETENCJE KLUCZOWE

Biorąc pod uwagę m.in. dynamikę zmian społecznych, rynku pracy, rozwoju nowych technologii, wyłonionych zostało 8 kompetencji kluczowych:

kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,

kompetencje językowe,

kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,

kompetencje cyfrowe,

kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się,

kompetencje obywatelskie,

kompetencje w zakresie przedsiębiorczości,

kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.

Źródło tabel: https://www.wcdn.wroc.pl/dsc/wzorcowe_materialy_SP_i_LO/DSC_kompetencje_kluczowe_podstawowa.pdf

 
  • 1_02.png
  • 2_04.png
  • 3_06.png
Akademicki Zespół Placówek Oświatowych
Fijewo 85, 14-260 Lubawa
NIP: 744 169 27 52
REGON: 368041867
tel. 575 - 141 - 005
email: akademickizespol@gmail.com
www.szkolalubawa.pl
www.przedszkolelubawa.pl
www.zlobeklubawa.pl
@AZPO
@Szkola_Lubawa