Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia zorganizowała dla nas klasa V. Dziewczęta przygotowywały piękne plakaty, dekoracje oraz stroje nawiązujące do tematyki tego święta matematyki. Najmłodsi (klasa III) i najstarsi (nasi licealiści), a nawet panie Dyrektorki i pani Sekretarka wzięły udział we wspólnym teście znajomości mnożenia i dzielenia. Najszybciej poradziła sobie ze swoimi zadaniami klasa III, a ich rekordowy czas udzielenia pięciu poprawnych odpowiedzi - to 25 sekund! Wśród licealistów prawie połowa odpowiedziała na wszystkie pytania bezbłędnie -  ich pytania były dużo trudniejsze niż test dla uczniów podstawówki.  

Gratulujemy wszystkim uczestnikom dobrej znajomości TABLICZKI MNOŻENIA.

WIELKI DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH w AZPO!

“Ile języków znasz, tyle razy jesteś człowiekiem”

26 września to dzień, w którym Rada Europy chce zachęcić 800 milionów Europejczyków z 47 krajów do nauki języków obcych.

W kalendarzu roku szkolnego aż roi się od świąt, które uczniom i nauczycielom dają szansę rozwinąć skrzydła, potrenować kreatywność, pouczyć się inaczej niż w ławce, stanąć do konkursów i przekonać się, jaką frajdą może być nauka. Dnia 26 09.2017 roku na terenie AZPO świętowaliśmy Europejski Dzień Języków. Uczniowie LO mieli okazję wykazać się swoją kreatywnością pracując w grupach oraz parach komunikując się w języku angielskim i opowiadając o swoich członkach rodziny . Graliśmy także w gry językowe, które zaangażowały uczniów do pracy nie tylko nad komunikacją językową, ale także szlifowaniem zdobytej do tej pory wiedzy odnośnie poprawnej gramatyki. Ćwiczenia odbywały się w miłej i przyjaznej atmosferze.

Podstawowe cele Europejskiego Dnia Języków to:

1.                 ukazanie opinii publicznej znaczenia uczenia się i nauczania  języków, jak również  konieczności urozmaicania oferty językowej w celu szerzenia idei  wielojęzyczności oraz porozumienia pomiędzy różnymi kulturami;

2.                 promowanie różnorodności kulturowej i językowej Europy jako bogactwa, które należy rozwijać i pielęgnować;

3.                 propagowanie uczenia się języków przez całe życie: zarówno  w szkole, jak i poza nią,  w  celu kontynuacji nauki, jak i na potrzeby kariery  zawodowej, zwiększenia mobilności czy też dla własnej przyjemności lub udziału w wymianie międzynarodowej.

 

W AZPO uczymy się języka niemieckiego, hiszpańskiego i angielskiego.

JĘZYK ANGIELSKI

Bez znajomości języka angielskiego wyjazd za granicę może okazać się sytuacją stresującą, zamiast być wypoczynkiem. Nieznajomość podstawowych zwrotów uniemożliwia zapytanie o drogę czy nawet zrozumienie komunikatów na lotnisku. Poszukiwanie pracy bez podstawowej znajomości języka także jest skazane na niepowodzenie - nawet jeśli poszukiwane jest tylko zajęcie sezonowe, a pomocą służą znajomi za granicą.

Nauczyciele języka angielskiego: Rosemary Wiśniewski, Anita Witkowska-Szczepańska, Daria Bendelewska.

Koło języka angielskiego odbywa się: środa; godz. 11.40-12.25, sala językowa

JĘZYK NIEMIECKI

Wbrew powszechnej opinii niemiecki nie jest trudnym językiem, a korzyści z jego znajomości są nieocenione! Posługują się nim nie tylko nasi zachodni sąsiedzi ale również mieszkańcy Austrii, Szwajcarii, Luksemburga czy Liechtensteinu.

Nauczyciel języka niemieckiego: Jan Szczypski

Koło języka niemieckiego odbywa się: wtorek, godz. 13.45-14.30 (p. podstawowy); 14.35-15.20 (p. zaawansowany)

 

JĘZYK HISZPAŃSKI

To jeden z najbardziej powszechnych języków na świecie! Najwięcej posługuję się nim w Ameryce Południowej, Ameryce Północnej, Europie oraz Zachodniej Afryce. Warto się uczyć języka hiszpańskiego, ponieważ mówi nim wiele osób na całym globie! W dodatku język hiszpański jest  przyjemny, prosty i melodyjny. Uczniowie bardzo chętnie się go uczą oraz szybko przyswajają! Wybór nauki języka hiszpańskiego to strzał w 10! Same korzyści płyną z nauki języka hiszpańskiego, a przede wszystkim to, że znajomość tego języka wyróżni każdego ucznia w przyszłości na rynku pracy.

Nauczyciele języka hiszpańskiego: Sandra Kwaśniewska, Rosemary Wiśniewski

Koło języka hiszpańskiego odbywa się:

Czwartek, godz. 11.40-12.25 (I-III), sala językowa

Czwartek, godz. 12.45-13.30 (IV-VI), sala językowa

Wtorek, godz. 7.30-8.15 (LO), sala językowa

 

ZASADY NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH

 

·         Używaj wyobraźni - konstruuj jak najwięcej skojarzeń dotyczących słówek.

·         Bądź systematyczny – powtarzaj, powtarzaj i jeszcze raz powtarzaj.

·         Wykorzystaj żółte karteczki- wypisz słówka- przyklej wszędzie gdzie jest to możliwe, na meblach, ścianach itp...

·         Ucz się słówek poprzez ich definicje w języku obcym.

·         Ucz się słówek razem z przykładowymi zdaniami, w których znajdują zastosowanie, tak aby poznać kontekst ich stosowania i łatwiej je skojarzyć.

·         Wypisuj sobie synonimy słówek i wyrażeń w języku obcym. Im więcej synonimów tym lepiej.

·         Poproś rodzica, dziewczynę, chłopaka, przyjaciela- aby regularnie Cię przepytywał ze słówek.

·         Słuchaj zagranicznego internetowego radio w tle.

·         Oglądaj filmy w języku obcym.

·         Regularnie odwiedzaj portale zagranicznych gazet. Poświęć się lekturze tego, czym się interesujesz.

·         FISZKI. Przygotuj sobie karteczki ze słówkami i ucz się ich w autobusie lub podczas przerw w szkole. Wgraj do swojej komórki teksty lub piosenki w języku, który chcesz opanować i słuchaj ich często.

·         Kup książkę ulubionego autora w obcym języku wraz z audiobookiem. 

·         Wierz w to, że szybko możesz opanować język, którego się uczysz.

 

„Cokolwiek zamierzasz zrobić,
o czymkolwiek marzysz, zacznij działać. Odwaga jest zalążkiem geniuszu;
to źródło siły i magii!”

J. W. Goethe

 

          4 września, o godzinie 12.00 w sali Akademickiego Zespołu Placówek Oświatowych w Fijewie, po uroczystym odśpiewaniu Hymnu Państwowego, Katarzyna Miąskowska, dyrektor Akademickiego Zespołu Placówek Oświatowych wraz z panią Agnieszką Fafińską, wicedyrektorem, rozpoczęła uroczystość otwarcia Akademickiego Zespołu Placówek Oświatowych oraz pierwszą inaugurację roku szkolnego 2017/2018. Powitała uczniów, przedszkolaków, rodziców, nauczycieli i zgromadzonych gości. W przemówieniu zgromadzeni usłyszeli: „Zaczynamy nową historię
i udział w życiu edukacyjnym na polskiej mapie oświaty. Jest to chwila ważna, wzruszająca dla nas, dyrekcji i nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, a niech mi będzie wolno wyrazić nadzieję, że także jest to moment o pewnym znaczeniu dla całej społeczności lokalnej, zaprzyjaźnionych dyrektorów, nauczycieli i władz samorządowych. Ufam, że AZPO doprowadzi do zacieśnienia więzów współpracy i przyjaźni edukacyjnej między wymienionymi osobami,
a w konsekwencji przyczyni się do integracji.

          Szanowni Goście, uczniowie, rodzice i nauczyciele. Zdaniem Breindenbacha, „szkołę trzeba dziś wymyślić od nowa, bo ta, jaką znamy, została stworzona na potrzeby świata, którego już nie ma.” Dlatego AZPO opiera się na trzech założeniach:

1.     wiemy, co jest właściwe, jeśli myślimy sercem,

2.     gdy przyjrzymy się światu w sposób odpowiedzialny i krytyczny, zrozumiemy , że nadszedł czas na działanie,

3.     rozwój potencjału to podstawowe prawo, które zacznie obowiązywać dzięki nam.

Dlatego proponujemy naszym uczniom otwarte przestrzenie, aby otworzyli umysły i serca, pracę w grupie, bo to źródło siły, naukę odpowiedzialności, żeby zrozumieli, że szkoła to nie centrum oceniania, odwagę także do popełniania błędów, żeby podejmowali wyzwania, jakie niesie przyszłość, nowy sposób myślenia i działania, bo szkoła to zalążek społeczeństwa, zrozumienie-współtworzenie i skuteczność, wychowanie i tożsamość narodową,  bo naród bez historii nie przetrwa, w tym miejscu to dobry moment, aby przywołać ważne dla naszego narodu daty; tj. 1 września i 17 września. Pierwsza wskazuje na 78. rocznicę wybuchu II wojny światowej i sowieckiej napaści na Polskę. Kultywowanie pamięci o tych tragicznych zdarzeniach jest o tyle ważne, aby elementarna prawda o tym, „kto był ofiarą, kto mordercą” nie była zamazywana. 

Drodzy pedagodzy! To w Waszych rękach są te wszystkie zgromadzone tutaj talenty i potencjały. Nowa przyszłość edukacyjna zaczyna się teraz. Nauka, nauka i jeszcze raz nauka. W towarzystwie dobrych relacji, refleksji, uznania, fantazji i zabawy, ma szanse stać się nauką przyjazną. Nauczyciel w naszej szkole- poświęca uwagę, aranżuje, prowadzi i daje przykład.

Drodzy Rodzice! Fundamentem naszej współpracy jest kultura dialogu, zaufania i szacunek. Nie stworzymy nic dobrego bez Waszego udziału. Zapraszamy Was do szkoły, do klas, na lekcje. Zaufajcie możliwościom swoich dzieci oraz bogactwu pomysłów i doświadczeniu nauczycieli.

Drodzy Uczniowie mali i duzi.Zastanawiałam się, czego mogłabym Wam życzyć! Życzę Wam, żebyście w szkole czuli się dobrze, swobodnie i bezpiecznie. Rozwijajcie skrzydła i wzlatujcie w przestworza wiedzy i umiejętności, życzę Wam, żeby nauka była odkrywaniem, doświadczeniem, zabawą na miarę potrzeb i oczekiwań, najmłodszym, żeby każdy dzień w szkole był nową przygodą, wszystkim- byście byli szczęśliwi, byli sobą, podążali za swoimi marzeniami, działali zgodnie z sobą i nie krzywdzili innych, życzę Wam nauczycieli- pasjonatów, aby zaskakiwali Was na każdej lekcji.

Uczniowie, nauczyciele i rodzice – DZIŚ ZACZYNAMY DZIAŁAĆ!

            Następnie głos zabrała pani Joanna Długosz, Prezes Fundacji Rozwoju Warmii i Mazur, w towarzystwie pana Arkadiusza Wasiłowskiego, wiceprezesa Fundacji oraz pani Elżbiety Glegoły, dyrektor pionu edukacji, podkreślając moc spełnienia marzeń i dziękując wykonawcy oraz wszystkim sprzymierzeńcom i zwolennikom szkoły, bez których trudno byłoby świętować ten dzień.

            Kolejnym punktem było rozwinięcie biało-czerwonej wstęgi przez uczniów klasy pierwszej. Do przecięcia wstęgi zostali zaproszeni goście, którzy dokonali symbolicznego otwarcia Akademickiego Zespołu Placówek Oświatowych w Fijewie.

            Po oficjalnej części, poszczególni wychowawcy wyczytali uczniów
i przeszli do sal omówić sprawy szkolne.

Drodzy Rodzice,

Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur informuje, że trwa nabór dzieci do:

- Przedszkola Językowego „AKADEMIA MAŁYCH ZUCHÓW” do grup 3,4,5 i 6-latków. W związku z realizacją projektu kosztem, który ponosi rodzic jest wyżywienie w wysokości 7 zł dziennie. Nie pobieramy opłaty stałej.

- Żłobka „Akademia Puchatka” – rodzice nie ponoszą żadnych kosztów (pobyt i wyżywienie dzieci są nieodpłatne).

Zostały ostatnie miejsca. Serdecznie zapraszamy.

Szanowni Państwo,

 

W związku z notą prasową, która ukazała się 3 lipca 2017 r. na portalu e-lubawa.pl odnośnie „Akademickiego Zespołu Placówek Oświatowych” Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur uprzejmie informuje, że w chwili obecnej trwa proces rejestracji placówek. Proces ten przebiega bez zakłóceń, zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.

 Przedłożenie dokumentów w Gminie Lubawa jest ostatnim etapem tegoż procesu i wymaga uzyskania stosownych dokumentów, pozwoleń i opinii od pozostałych służb oraz organów, co, jak wspomniano, przebiega bez zakłóceń.

 

Jednocześnie informujemy, że w ostatnim czasie zauważamy nasilające się ataki dezinformacyjne na temat nowopowstającej szkoły, a także anonimowe donosy do różnego rodzaju instytucji (sprawę opisał w ostatnim wydaniu tygodnik Kurier Iławski). W tym miejscu stanowczo podkreślamy, że Fundacja nigdy nie będzie stosowała takich metod wobec kogokolwiek,  a po prawdziwe i rzetelne informacje zapraszamy na naszą stronę internetową oraz do naszego punktu informacyjnego, który znajduje się w nowej Szkole, Fijewo 85, wejście od ul. Sadowej. Budynek Szkoły jest już otwarty, zainteresowanych zapraszamy do zwiedzania.

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

Informujemy, że z dniem 3.07.2017 r. przeniesiono punkt informacyjny AZPO z ul. Kopernika 8 do budynku szkoły AZPO w Fijewie 85 – budynek obok Urzędu Gminy.

 

Darmowe przedszkole dla dzieci 6 letnich ! Miło nam poinformewac Pańswa,iż uległy zmianie opłaty za pobyt dzieci w naszym przedszkolu. 

Dla grupy przedszkolnej dzieci - 6 letnich, pobyt w przedszkolu nieodpłatny, ponoszą Państwo opłatę tylko za wyżywienie. Natomiast  opłata dla dzieci od 3 do 5 lat - tylko 1 zł za godzinę ponad podstawę programową. 

Zapraszamy do zapisów. 

 

 

 

 

 

 

Prosimy o dostarczenie do dnia 30.06.2017 dokumentów niezbędnych do podjęcia nauki w Liceum:

- świadectwo ukończenia gimnazjum (oryginał),
- zaświadczenie o wyniku egzaminu gimnazjalnego,
- 3 fotografie (podpisane z tyłu zdjęcia),
- karta zdrowia,
- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (jeśli dotyczy),
- orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego (jeśli dotyczy),
- orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy),
- opinie wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną oraz inne opinie dotyczące ucznia (jeśli dotyczy).

 

Dokumenty prosimy składać w punkcie rekrutacyjnym przy ul. Kopernika 8, 14-260 Lubawa, tel. 575-141-005.

 Zainteresowanych Rodziców zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się już 28 czerwca o godz. 17.00 w Iławie, przy ul. Kościuszki 14 (budynek dawnego Urzędu Skarbowego). 

 Ofertę Akademickiego Zespołu Placówek Oświatowych obejmującą kształcenie podstawowe i licealne przedstawi Dyrektor Pani Katarzyna Miąskowska, nauczyciele oraz przedstawiciele Organu Prowadzącego.

Na spotkaniu uzyskać będzie można szczegółowe informacje o Szkole, ofercie kształcenia, bazie dydaktycznej, zaangażowanych nauczycielach, procedurze rekrutacji, itp.

Odpowiemy również na Państwa pytania i wątpliwości.

Zapraszamy 28 czerwca o godz. 17.00

Miejsce: Iława, ul. Kościuszki 14, sala konferencyjna Iławskiego Inkubatora Przedsiębiorczości

 

Serdecznie zapraszamy!

Serdecznie zapraszamy Rodziców i/lub przyszłych Uczniów na spotkanie z Dyrektorem Akademickiego Zespołu Placówek Oświatowych Panią Katarzyną Miąskowską.

Pani Katarzyna Miąskowska będzie na Państwa czekała we wtorek, 27 czerwca w godz. 12.00-16.00 w punkcie rekrutacyjnym przy ul. Kopernika 8, 14-260 Lubawa, tel. 575-141-005.

Serdecznie zapraszamy!

Podkategorie

  • 1_02.png
  • 2_04.png
  • 3_06.png
Akademicki Zespół Placówek Oświatowych
Fijewo 85, 14-260 Lubawa
NIP: 744 169 27 52
REGON: 368041867
tel. 575 - 141 - 005
email: akademickizespol@gmail.com
www.szkolalubawa.pl
www.przedszkolelubawa.pl
www.zlobeklubawa.pl
@AZPO
@Szkola_Lubawa