ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PROCEDURĄ BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 ORAZ ZASADAMI ORGANIZACJI ZAJĘĆ ZWIĄZANE Z MOŻLIWOŚCIĄ CZASOWEGO FUNKCJONOWANIA SZKOŁY W ZWIĄZKU Z COVID-19, W TYM ZASADY ORGANIZACJI ZAJĘĆ Z WYKORZYSTANIEM TECHNIK I METOD KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ (KNO)

files/Procedury_bezpieczestwa_w_okresie_pandemii_COVID19_na_terenie_AZPO.pdf

files/Zasady_organizacji_zada_edukacyjnych_w_czasie_pracy_zdalnej.pdf

Dyrektor Akademickiego Zespołu Placówek Oświatowych w Fijewie zaprasza uczniów na inaugurację roku szkolnego 2020/2021.  We wtorek, 1 września 2020 r. w uroczystym apelu 
z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego będą uczestniczyli wyłącznie uczniowie klas pierwszych. Uroczystość inauguracji roku szkolnego 2020/21 odbędzie się na placu apelowym 
(w przypadku niesprzyjającej aury pogodowej - w sali gimnastycznej) dla uczniów klas 1A 
i 1B szkoły podstawowej o godz. 9.00, dla uczniów klasy  1 liceum ogólnokształcącego o godz. 10.00.
Uczniowie klas 2-8 szkoły podstawowej oraz klas 2-3 liceum ogólnokształcącego spotkają się z wychowawcami w klasach wg harmonogramu godzinowego:
Klasa 4A, 4B- 9.00 spotkanie z wychowawcą w klasie
Klasa 6, 8, 7- 10.00 spotkanie z wychowawcą w klasie
Klasa 2A LO, 2B LO, 3 LO - 10.00 spotkanie z wychowawcą w klasie
Klasa 2 SP, 3A SP, 3B SP -11.00 spotkanie z wychowawcą w klasie
Osoby dojeżdżające będą miały możliwość skorzystania z zorganizowanego przejazdu w tym dniu, z zachowanie zasad bezpieczeństwa (zakrycie nosa i ust).
Start autobusu z Iławy, przystanek PKS przy Starostwie Powiatowym w Iławie, start o godz. 9:15. 
Trasa przejazdu autobusu w dniu 1 września: 
9:15 przystanek PKS przy Starostwie Powiatowym 
9:18 przystanek przy SP1 
9:22 przystanek przy ul. Ostródzkiej 1
9:25 ul. Ostródzka 2 (BMK)
9:40 Kazanice
9:45 Rożental
9:50 Byszwałd
10:00 AZPO Fijewo
Podstawowe zasady w związku z pandemią koronawirusa COVID-19 w AZPO:
1. W szkole w miejscach wspólnych będzie obowiązywało zakrywanie nosa i ust przez uczniów. 
2. Na terenie szkoły ogranicza się innych osób poza uczniami, nauczycielami i pracownikami pedagogicznymi. 
3. Interesanci szkoły będą przyjmowani w sekretariacie, u dyrektora szkoły po uprzednim umówieniu się telefonicznym (tel. 501 663 634). 
4. Każdy po wejściu do szkoły jest zobowiązany do dezynfekcji rąk, zakrycia nosa i ust oraz do zachowania dystansu społecznego. 
5. Lekcje będą się odbywały w wyznaczonych salach – w miarę możliwości niezmienianych przez cały dzień. 
6. Obiady zostaną uruchomione od 2 września. Zgłoszenia na obiady będą przyjmowane telefonicznie 575 141 005 do poniedziałku (31 sierpnia), do godz. 12.00.
7. Planuje się różne stałe grupy uczniów jedzących posiłki na wyznaczonych przerwach tak, aby uniknąć kolejek po obiad. 
8. W miarę możliwości planuje się często wychodzić z uczniami na powietrze. 
Ufamy, że przestrzeganie zasad higieny, dystans społeczny, przestrzeganie zasady, że do szkoły przychodzą tylko uczniowie zdrowi, szczerość w przekazywaniu informacji o ewentualnych zachorowaniach przez rodziców, nowa organizacja pracy szkoły oraz wzajemna życzliwość i zrozumienie pomogą jak najdłużej utrzymać tak istotny dla wszystkich tradycyjny system nauki w szkole. 
Szczegółowe procedury, zawierające wytyczne MEN, MZ i GIS oraz zasady obowiązujące w szkole zostaną ogłoszone w korespondencji z rodzicami i uczniami przez dziennik elektroniczny, na stronie AZPO www.szkolalubawa.pl, na facebooku AZPO oraz w budynku szkoły przed 1 września.
  

#LEGOeduSPIKEprime #LEGOinspiruje  #przyjacielSpikePrime #SPIKEinspiruje
STAWIAMY NA INŻYNIERIĘ I INFORMATYKĘ Z LEGO EDUCATION
Mamy nowego przyjaciela w AZPO! To SPIKE! Aplikacja LEGO® Education SPIKE™ zawiera wprowadzenie oraz 4 moduły z ćwiczeniami obejmującymi przedmioty STEAM w zakresie zgodnym z programem nauczania, w których szczególny nacisk położono na inżynierię i informatykę. Ćwiczenia, stworzone z myślą o uczniach klas 4–8 SP i zoptymalizowane pod kątem 45-minutowych lekcji, mają nieustannie zachęcać dzieci na wszystkich poziomach zaawansowania do krytycznego myślenia i rozwiąz sprawnego przeprowadzenia lekcji, nawet jeżeli nie mają w tym doświadczenia.Począwszy od projektów dla początkujących, po nieograniczone możliwości kreatywnego projektowania, SPIKE Prime poprzez zabawę umożliwia uczniom opanowanie podstaw przedmiotów STEAM i przyswojenie niezbędnych w XXI wieku umiejętności, by mogli zostać architektami innowacyjnych rozwiązań przyszłości.
TESTUJE DLA WAS: Pani Natalia Witkowska, nauczyciel matematyki i informatyki

https://www.facebook.com/natalia.witkowska.9461/videos/10216703700454945/

https://www.facebook.com/natalia.witkowska.9461/videos/10216373068789360/

 

 

 

ÓSMOKLASISTO! RODZICU KANDYDATA DO LICEUM!

TRWA NABÓR DO KLAS SPECJALISTYCZYCH

Szanowni Państwo, Drodzy Abiturienci,

W dobie pandemii koronawirusa, kiedy zawieszono zajęcia szkolne, odbywa się nauka zdalna, kiedy nie znamy daty egzaminu dojrzałości, zakończenie roku dla maturzystów zostało odwołane, czuję w tym szczególnym dniu powinność skierowania do Was kilku słów, aby symbolicznie zakończyć Waszą naukę w AZPO.

Kochani Maturzyści,

Żyjemy w bardzo ciekawych czasach. W połączeniu z Waszą wyjątkowością, ujawnioną we wrześniu 2017r., kiedy pierwszy raz przekroczyliście próg szkoły, sprawia że jestem bardziej niż pewna, że jesteście ludźmi sukcesu. Dlaczego tak myślę? Bo jesteście ludźmi, którzy mimo obaw- ryzykują, mimo przeciwności – prą do przodu, mimo lęku- działają, NIE- zamieniają na TAK, a porażkę- traktują jako kolejny etap do osiągnięcia sukcesu.

Jako pierwsi uczniowie przekroczyliście próg AZPO, 3 lata minęły tak, jak będzie mijało Wam całe życie. Dlatego nie warto zmarnować ani minuty. Macie solidne fundamenty naukowe. Matura jest tylko kolejnym, aczkolwiek istotnym elementem dla tych, którzy planują swoją karierę naukową. Ale pamiętajcie, że to nie matura winna wartościować Was jako człowieka. Pragnę na koniec zwrócić się do Ciebie Maturzysto z kilkoma życiowymi radami:

Bądź dobrym człowiekiem, dla siebie i dla innych.

Szanuj ludzi. Kochaj i okazuj to swoim Rodzicom, to dzięki nim jesteś w tym miejscu. To oni kochają Ciebie bezwarunkowo, wspierają i walczą o Ciebie. Korzystaj z ich rad.

Dbaj o zdrowie własne i innych. Dzięki dobrej kondycji możliwy jest dalszy rozwój indywidualny i społeczny.

Pracuj i doceniaj takie wartości jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, ciekawość, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej.

Szanuj tradycję i kulturę własnego narodu, a także prezentuj postawę poszanowania dla innych kultur i tradycji.

Nie bądź odludkiem – komunikuj się i współpracuj w grupie, w tym w środowiskach wirtualnych, w projektach zespołowych oraz organizuj i zarządzaj projektami.

Praktykuj wdzięczność. „Sukces bez wdzięczności jest największą porażką ze wszystkich”. Wdzięczność jest kluczem do szczęśliwego i udanego życia. Bez niej zawsze będziesz pragnąć więcej, więcej i więcej. Z wdzięcznością poznasz, jak cudowne jest Twoje życie i będziesz wdzięczny za to, jak daleko już doszedłeś oraz nauczysz się doceniać co już masz.

Strategia uczenia się przez całe życie wymaga umiejętności podejmowania ważnych decyzji, poczynając od wyboru kierunku studiów,  konkretnej specjalizacji zawodowej poprzez decyzje o wyborze miejsca pracy, sposobie podnoszenia oraz poszerzania swoich kwalifikacji aż do ewentualnych decyzji o zmianie zawodu. I te umiejętności Ty posiadasz.

Jestem przekonana, że takiej wyjątkowej klasy nie będzie już w AZPO, tym bardziej pragnę, żebyście nie zapominali o szkole, o wychowawcy, o nauczycielach i pracownikach szkoły. Zapraszam Was przy każdej okazji do odwiedzin. Ufam, że za kilka lat wrócicie na Zjazd Absolwentów i będziecie bawić się jeszcze lepiej niż na pamiętnej Studniówce. Utrzymujcie kontakty, znajomości, przyjaźnie. Z perspektywy lat- przyjaźń zawarta  w liceum przeżywa niejedno małżeństwo.

Pragnę, żebyście opuszczając szkołę mieli przeświadczenie, że nauczyciele zrobili wszystko, co w ich mocy, żebyś posiadł największą możliwą wiedzę z przedmiotu, tak jak my wierzymy w to, że zrobiłeś wszystko, żeby uczyć się na miarę swoich możliwości.

Wykorzystujcie Waszą wyjątkowość na co dzień. Każdego dnia cieszcie się z osiąganych małych i dużych sukcesów. Chwalcie się swoimi sukcesami. Kochajcie i bądźcie kochani. Niech miłość towarzysz Wam każdego dnia.

Trzymam kciuki za Was, za egzamin maturalny, za dojrzałość w podejmowaniu decyzji, za sukcesy zawodowe, za pomyślność w życiu osobistym.

J. W. Goethe (1749 – 1832; geniusz intelektu i sztuki europejskiej, pełen wigoru w całym długim życiu, czyli matuzalem w porównaniu z biografiami innych romantyków) zapisał:

„Każdego dnia trzeba posłuchać choćby krótkiej piosenki, przeczytać dobry wiersz, obejrzeć piękny obraz, a także – jeśli to możliwe – powiedzieć parę rozsądnych słów.” Tego życzę Wam każdego dnia.

Wojciechu Chołaściński, Aleksandro Czajkowska, Julio Czaplejewicz, Mateuszu Ewertowski, Martyno Flaszyńska, Magdaleno Górska, Soniu Jurkiewicz, Julio Kostrzewa, Oliwio Krajewska, Igorze Krajewski, Jakubie Krajewski, Jowito Kurkowska, Zuzanno Lewandowska, Agato Licznerska, Nikodemie Maliszewski, Pawle Markowski, Maksymilianie Markuszewski, Pawle Miśtal, Iryno Mynicn-Voysey, Oskarze Piersa, Zuzanno Prass, Wiktorio Rucińska, Adrianno Rudnicka, Beato Rumińska, Krystianie Sadowski, Klaudio Wiśniewska, Sandro Wiśniewska, Jakubie Wojtacki, Natalio Paczkowska, Andżeliko Chechłowska

Bądźcie szczęśliwymi ludźmi!

Katarzyna Miąskowska, dyrektor Akademickiego Zespołu Placówek Oświatowych w Fijewie

ÓSMOKLASIŚCI! RODZICE PRZYSZŁYCH LICEALISTÓW!

TRWA NABÓR DO LICEUM AZPO

 

 

Szanowni Rodzice przyszłych Przedszkolaków i Kandydatów do klasy pierwszej szkoły podstawowej.

Zapraszamy Ciebie na wirtualny spacer po Azpo. Zobacz, jak wygląda placówka od środka. Jak wygląda jej wyposażenie. Czy chciałbyś, żeby Twoje dziecko uczyło się w takich warunkach? Formularze zgłoszeniowe znajdziesz w zakładce rekrutacja. 

https://www.youtube.com/watch?v=4VwUlDuSVOs

 

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY

PRÓBNY EGZAMIN OŚMOKLASISTY

Drodzy Rodzice! Kochani Uczniowie!
kiedy stajemy w sytuacji, której nie znamy, pojawia się uczucie strachu czy lęku. Jest to emocja naturalna, ewolucyjnie pozwalająca nam na przetrwanie. Strach, lęk zatem, który odczuwamy jest zupełnie normalny z uwagi na okoliczności. Każde wyjście ze strefy komfortu, który doświadczamy żyjąc w znanych regułach, okolicznościach, zasadach wywołuje niepokój. Tak jest i w tym okresie, w którym przyszło nam mierzyć się, z ogłoszoną przez WHO, pandemią. To jednak co możemy zrobić to regulować to uczucie, minimalizować je i nie poddawać się panice.
Jak możemy to zrobić?
1. Odpowiedzmy sobie na ważne pytanie – jaki JA mam wpływ na sytuację? Co JA mogę zrobić, żeby nie zachorować, żeby moi bliscy nie zachorowali? ZAWSZE mamy na coś wpływ- jeśli nie na to, co robi świat zewnętrzny to na to, co MY robimy, myślimy, jak się zachowujemy, a możemy zachować spokój
i zdrowy rozsądek.
2. Proponuję pomyśleć obiektywnie – wirusy zawsze są wokół nas, tylko nie zawsze się o tym na taką skalę przypomina. Zasady higieny obowiązują zawsze, tylko w czasie epidemii, pandemii należy je zwiększyć, dostosowując się do tego, co mówią lekarze. Czas, kiedy zamykane są placówki oświatowe, w tym szkoły, przedszkola, żłobki to czas prewencji, czyli zapobiegania zachorowalności, co jest akurat dobre, bo lepiej zapobiegać niż leczyć.
3. Wspierajmy się nawzajem, rozmawiajmy ze sobą, ale nie rozpowszechniajmy niesprawdzonych informacji. Jeśli coś nas niepokoi, zadajmy sobie pytanie: Kto to powiedział? Skąd ma informacje? Czy te informacje są prawdziwe? Czy ma rzetelną wiedzę, żeby na ten temat wypowiadać się? Czy można temu komuś wierzyć?
4. W dobie Internetu, mediów społecznościowych można spokojnie uczestniczyć w życiu społecznym bez wychodzenia z domu. Drodzy uczniowie, przecież i tak bardzo dużo rozmawiacie ze sobą przez czaty i inne komunikatory, więc realnie patrząc czy cokolwiek się dla Was zmieni?
5. Używajcie poczucia humoru. Śmiech jest uniwersalnym lekarstwem, pomagającym radzić sobie
z każdą sytuacją w życiu, a tym bardziej z chorobą.
6. Ustalcie, jak często korzystacie z programów informacyjnych. Wystarczy raz, dwa razy dziennie sprawdzić bieżące informacje, żeby zorientować się w sytuacji. Oglądanie non stop sprawia, że zamiast obniżać, zwiększamy w sobie poziom lęku.
7. Wykorzystajcie czas wolny w dobry sposób. Jest to moment, kiedy możemy zacieśnić więzy rodzinne, zadzwonić do przyjaciół, czy rodziny. Uczniowie klas maturalnych i ósmoklasiści, macie czas na naukę, bez sprawdzianów czy klasówek.
8. Codziennie słyszę, jak uczniowie czy rodzice uczniów powtarzają, że chcieliby mieć więcej wolnego czasu na pasje, wspólne wyjście na spacer, prace w ogrodzie, czy po prostu bycie „tu i teraz”. Teraz wszyscy mamy taką możliwość, wykorzystajmy ją w jak najlepszy dla nas sposób, zachowując przy tym zdrowy rozsądek.

Życzymy zdrowia, spokoju.
Aleksandra Skarzyńska, psycholog AZPO

‼️‼️INFORMACJE DLA UCZNIÓW‼️‼️


Okres zawieszenia zajęć nie oznacza zwolnienia z nauki. Spraw, żeby ten czas nie był czasem straconym.
Uczniu,
🦠pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
🦠przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
🦠odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje.
🦠Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
🦠przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.
🧠Platforma epodreczniki.pl, cke.gov.pl i materiały do samodzielnej nauki

Podkategorie

  • 1_02.png
  • 2_04.png
  • 3_06.png
Akademicki Zespół Placówek Oświatowych
Fijewo 85, 14-260 Lubawa
NIP: 744 169 27 52
REGON: 368041867
tel. 575 - 141 - 005
email: akademickizespol@gmail.com
www.szkolalubawa.pl
www.przedszkolelubawa.pl
www.zlobeklubawa.pl
@AZPO
@Szkola_Lubawa