‼️‼️‼️INFORMACJE DLA RODZICA‼️‼️‼️

Rodzicu,‼️zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
‼️jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
‼️przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
‼️rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
‼️śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

INFORMACJA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW


Dyrektor AZPO informuje, że decyzją MEN od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie placówki AZPO: żłobek, przedszkole, szkoły nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W dniach 12-13 placówka będzie prowadziła zajęcia opiekuńcze dla dzieci i uczniów, których rodzice nie mają możliwości zapewnić opieki w domu. Natomiast, od poniedziałku placówka nie będzie prowadziła zajęć.
To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

AKTUALNOŚCIWarmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że każda osoba powinna bezzwłocznie telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną w swoim powiecie, jeśli była w krajach objętych zakażeniem nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w ciągu ostatnich 14 dni i po powrocie zaobserwowała u siebie następujące objawy:


- wysoka gorączka,
- kaszel,
- duszności,
- ból mięśni,
- mocno pogorszone samopoczucie.

Poniżej wykaz telefonów i adresów kontaktowych, czynnych całą dobę w sprawie koronawirusa SARS-CoV-2:
1. PSSE Iława ul. Sienkiewicza 10; 14-200 Iława:
tel.: 661 121 311
2. PSSE Nowe Miasto Lubawskie ul. Grunwaldzka 3 13-300 Nowe Miasto Lubawskie:
tel.: 606 932 190, 666 368 939
3. PSSE Ostróda ul. Kościuszki 2;14-100 Ostróda:
Od poniedziałku do piątku 7.30 do 15.00: tel.: 89 646 08 70, 89 646 08 77, 89 646 08 81, po godzinie 15 oraz weekendy i święta: 601 895 096

Profilaktyka zdrowotna związana z przypadkami koronawirusa w PolsceWarmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że każda osoba powinna bezzwłocznie telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną w swoim powiecie, jeśli była w krajach objętych zakażeniem nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w ciągu ostatnich 14 dni i po powrocie zaobserwowała u siebie następujące objawy:


- wysoka gorączka,
- kaszel,
- duszności,
- ból mięśni,
- mocno pogorszone samopoczucie.

Poniżej wykaz telefonów i adresów kontaktowych, czynnych całą dobę w sprawie koronawirusa SARS-CoV-2:
1. PSSE Iława ul. Sienkiewicza 10; 14-200 Iława:
tel.: 661 121 311
2. PSSE Nowe Miasto Lubawskie ul. Grunwaldzka 3 13-300 Nowe Miasto Lubawskie:
tel.: 606 932 190, 666 368 939
3. PSSE Ostróda ul. Kościuszki 2;14-100 Ostróda:
Od poniedziałku do piątku 7.30 do 15.00: tel.: 89 646 08 70, 89 646 08 77, 89 646 08 81, po godzinie 15 oraz weekendy i święta: 601 895 096

CZWARTKOWA EDUKACJA TEATRALNA

23 maja w czwartek cała szkoła odwiedziła teatr:

  • - Klasy 1-2 "Śnieżka"- MOK Lubawa
  • - Klasy 4-7 "Świat robotów"- MOK Lubawa
  • - Klasy LO "Okno na parlament"- Teatr Muzyczny w Gdyni

Program edukacyjny marki WINIARY pt „Gotuj się na zmiany”

AZPO realizuje kolejny projekt 🍽🥕🥦🍎
Koordynatorki projektu: Monika Jabłońska, Sylwia Haska-Heleniak

Program edukacyjny „Gotuj się na zmiany”  ma na celu propagowanie wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych dobrych nawyków związanych z prawidłowym odżywianiem.

Jak co roku pragniemy edukować młodzież w zakresie zasad prawidłowego żywienia oraz świadomego budowania nawyków żywieniowych.

XXV WOJEWÓDZKI FESTIWAL PIOSENKI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ w Kowalewie Pomorskim- wyniki 🎶🎼👍
🥇Maja Jędraszek- III miejsce, kl. 2A
🥇Zespołowo: Łucja Kasprowicz, Angelika Niedźwiecka, Maja Jędraszek i Zuzanna Stróżyk, kl.2A- wyróżnienie.
Naszym uczennicom serdecznie gratulujemy 👏💐👏💐👏💐👏💐, tym bardziej, że konkurowały z ponad 100 uczestników Festiwalu.

By wzmocnić współpracę między szkołą a rodzicami, utworzyliśmy "anonimową skrzynkę na sygnały", która znajduje się na korytarzu, na parterze. 
Uczniu! Rodzicu!
Możesz anonimowo wrzucać listy z prośbami, pytaniami i skargami. Skrzynka ma służyć do zgłaszania trudnych spraw anonimowo.
Jakie sprawy można między innymi zgłaszać?
• Jeśli jest się ofiarą lub świadkiem agresji lub przemocy
• Jeśli wie się, że komuś dzieje się krzywda
• Jeśli się jest krzywdzonym przez dorosłych
• Jeśli dokuczają komuś rówieśnicy i ktoś sobie z tym nie radzi
• Jeśli ktoś ma pytanie natury prawnej/jest w kłopotach
• Jeśli ktoś jest w trudnej sytuacji i nie wie jak rozwiązać swój problem
• Jeśli ktoś nie ma się do kogo zwrócić, nie wie komu może zaufać
• Każdy może liczyć na pomoc, nie jest sam w szkole
To uczniowie decydują w jakiej formie chcą uzyskać odpowiedź: poprzez indywidualną rozmowę z konkretną osobą np. nauczycielem, wychowawcą, pedagogiem/psychologiem szkolnym, dyrektorem, członkiem S.U, rozwiązanie problemu, sytuacji w klasie czy może w inny sposób. Jeśli tego osoba, która napisała list nie zrobi, wówczas odpowiedź w formie ogólnej będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń do wiadomości całej społeczności szkolnej. Listy będą opróżniane ze Skrzynki raz na dwa tygodnie w obecności Sekretarza Szkolnego.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
W związku z pismem ministra Edukacji Narodowej DWKI-WPB.5012.25.2019.BK z dnia 11 maja 2019 r. oraz na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 2, 3 i 6 i w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).

 

 
 
 
Drodzy Rodzice!
 
6 lutego br. w AZPO odbyło się spotkanie informacyjne dla rodziców i dzieci,
rozpoczynających naukę w klasie I. Spotkanie prowadziła Katarzyna Miąskowska, dyrektor
Akademickiego Zespołu Placówek Oświatowych w Fijewie. Następnie odbył się warsztat
psychologiczny na temat adaptacji wczesnoszkolnej, prowadzony przez Monikę Ulatowską,
psychologa AZPO. Następnie, rodzice mieli okazję zwiedzić szkołę i zobaczyć sale lekcyjne, świetlicę,
szatnie, stołówkę, salę do ćwiczeń.
Oto najważniejsze informacje, zebrane w „pigułce” nt. adaptacji szkolnej i tego, jak pomóc
dziecku prawidłowo przez nią przejść.
Dla każdego dziecka pierwsze dni, a nawet tygodnie w szkole są okresem bardzo trudnym.
Rozpoczęcie nauki szkolnej to moment przełomowy. Może on powodować zagrożenie poczucia
bezpieczeństwa. Właściwa adaptacja jest szczególnie ważna u tych sześciolatków, które edukację
przedszkolną rozpoczęły dopiero na rok przed obowiązkiem szkolnym.
Przystosowanie do szkoły jest sporym wyzwaniem dla małego człowieka. Dziecko w tym
wieku nie ma jeszcze wypracowanego zasobu strategii przystosowawczych, ma niedojrzały układ
nerwowy, przez co jest bardziej impulsywne, może szybciej się męczyć, nie radzić sobie z
przeszkodami. Na dalszy proces adaptacji wpływa także stan zdrowia - dziecko chorowite jest
narażone nie tylko na obniżoną sprawność funkcjonowania organizmu, ale także na wynikające
z nieobecności trudności w odnalezieniu się w środowisku szkolnym. Ważny też jest charakter dziecka.
Inne trudności z przystosowaniem będzie miało dziecko wyciszone, nadwrażliwe, a inaczej dziecko aktywne lub
mające trudności z koncentracją uwagi.
Rodzice powinni pamiętać, że dzieci mogą nie mają jeszcze w pełni ukształtowanych umiejętności
radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
 
 
Adaptacja do szkoły. Jak pomóc dziecku?
 
1. Wycieczka do szkoły - spotkania z nauczycielami i kolegami mogą pozytywnie wpłynąć na
obraz szkoły, jaki wytworzy sobie dziecko. Warto wybrać się na dni otwarte, gdzie dziecko
zapozna się z budynkiem, odgłosami, salami szkolnymi, będzie mogło zajrzeć w każdy kąt
i poznać kadrę pedagogiczną.
 
2. Lęki rodziców i straszenie - bardzo ważne jest to, w jaki sposób rodzice wypowiadają się
o szkole. Zdarza się, że rodzice obarczają dziecko własnymi szkolnymi lękami lub obawami
dotyczącymi adaptacji. Dobrze jest też unikać negatywnych wypowiedzi i straszenia
maluchów szkołą. Wypowiedzi tego typu jak: „Poczekaj, w szkole Cię nauczą porządku”,
„Pójdziesz do szkoły, to zobaczysz…”, sugerują dziecku, że czeka go coś niepokojącego
w szkole i powodują dodatkowy stres i napięcie emocjonalne.
 
3. Rozmowy o emocjach - często rodzice skupiają się w rozmowach z dziećmi tylko na
pozytywnych aspektach szkoły i pozytywnych emocjach z nią związanych, np. „ Będzie fajnie,
poznasz nowych kolegów, w szkole jest wesoło” itp. Istotne jest, aby przygotowując dzieci do
pierwszej klasy, rozmawiać o całym spectrum emocji, które się z tym wiążą, a zatem o
strachu związanym ze zmianą, o lękach przed nowością, o wstydzie oraz tęsknocie. Pozwala
to dzieciom przygotować się na różne emocje i upewnić, że jest to normalny i naturalny
proces.
 
4. Zabawy w szkołę i wspólne kompletowanie wyprawki - tego typu zabawy narracyjne
oswajają dziecko z sytuacją zmiany i pozwalają oswoić się z zasadami panującymi w szkole;
ważne jest wspólne przygotowywanie listy rzeczy, które znajdą się w wyprawce, a następnie
wspólne jej kompletowanie. Można razem z dzieckiem oglądać nowe podręczniki i ćwiczenia,
co może wzbudzić zaciekawienie nowym miejscem i sytuacją.
 
5. Książki dla dzieci o tematyce szkolnej – warto czytać dzieciom książki, w których bohaterowie
wybierają się lub chodzą już do szkoły, co pozwala oswoić się z klimatem szkolnym, nastawić
pozytywnie do szkoły i świetnie się bawić, poznając historie bohaterów, z którymi mogą się
utożsamiać. Książki o tematyce szkolnej:
 „Co się stało z Albertem” Gunilla Bergstrom;
 „Hurra, idę do szkoły” Ingrid Uebe;
 Seria książek o Duni Rose Lagercrantz, m.in. „Moje szczęśliwe życie”, „Moje serce
skacze z radości”, Kiedy ostatnio byłam szczęśliwa”, „Zycie według Duni”, „Do
zobaczenia następnym razem”;
 „Billy w szkole” Brigitta Stenberg;
 „Ja tez idę do szkoły” Astrid Lindgren;
 „Filipek i szkoła” Małgorzata Strękowska – Zaremba;
 „Nowe przygody Mikołajka” Rene Gościnny.
 
Od początku pobytu dziecka w szkole, warto pomagać mu kształtować umiejętności społeczne, które
można wzmacniać m.in. w taki sposób:
 umiejętność słuchania, nieprzerywania innym, gdy mówią – łatwiej będzie mu wysłuchać
polecania nauczyciela i wykonywać je właściwie;
 umiejętność czekania na swoją kolej- którą można ćwiczyć już w domu podczas gier i zabaw,
uczących cierpliwości i wytrwałości, np. „Grzybobranie”, „Chińczyk”, „Pędzące żółwie”.
„Memory”;
 umiejętność opowiadania – pomaga rozwijać czytanie książek i proponowanie dziecku
opowiedzenie jej własnymi słowami, oraz „czytanie” książek obrazkowych, np. z serii „Ulicy
Czereśniowej” lub serii „Rok w…” i zachęcanie dzieci do opowiadania historii na podstawie
obrazków;
 umiejętność radzenia sobie z niepowodzeniami – pomagają wyrabiać gry losowe, np. „Kości”,
„Bingo”, „Lotto”.
Sytuacją, do której dążymy w adaptacji szkolnej jest poczucie bezpieczeństwa, które odczuwa dziecko
w szkole. Należy pamiętać, że każde dziecko ma swoje tempo i może potrzebować więcej czasu na
oswojenie się z nową sytuacją. Najlepiej po prostu uzbroić się w cierpliwość i być wyrozumiałym
i elastycznym – nie wszystko od razu będzie idealne. Dzięki mądrym i spokojnym działaniom
dorosłych dzieci łatwiej zaadaptują się do szkoły.
 
Gotowość szkolna to inaczej stopień rozwoju dziecka niezbędny do podjęcia obowiązków związanych
z rozpoczęciem nauki w szkole. To zespół tych cech psychofizycznych ukształtowanych w okresie
pierwszych 6 lat życia, które umożliwiają przystosowanie się do nauki w szkole.
Dojrzałym do podjęcia nauki szkolnej jest dziecko o takim stopniu rozwoju, który umożliwi mu naukę
czytania, pisania i liczenia, przystosowanie się do wymagań szkoły, a także zgodne współżycie z grupą
rówieśniczą.
 
Gotowość do podjęcia nauki w szkole uzależniona jest od wielu czynników, np..
 
1. Czynniki indywidualne związane z osobą dziecka:
 Stan zdrowia;
 Płeć;
 Właściwości psychiczne;
2. Czynniki zewnętrzne związane z rodziną:
 Warunki materialne;
 Warunki kulturalne;
 Warunki społeczne;
3. Czynniki zewnętrzne związane ze środowiskiem:
 Udział w zorganizowanych zajęciach przedszkolnych;
 
Właściwości rozwojowe i kompetencje jakie powinno posiadać dziecko rozpoczynające naukę:
 
 Rozwój fizyczny
Dziecko jest ogólnie zdrowe
Jego wzrost i waga są odpowiednie do wieku
Jest odporne na zmęczenie
Prawidłowo funkcjonują narządy zmysłów, głównie wzrok
i słuch
 
 Rozwój ruchowy
 
Jest sprawne ruchowo: biega, skacze, jeździ na rowerze
Chętnie bawi się klockami, odtwarza konstrukcje klocków
Potrafi w sposób celowy posługiwać się przedmiotami i narzędziami, np.
wycina nożyczkami, zapina guziki
Samodzielnie wykonuje podstawowe czynności samoobsługowe : je, ubiera
się, dba o higienę
Uzyskało podstawową orientację w schemacie własnego ciała, potrafi
różnicować stronę prawą i lewą
Najczęściej wykonuje czynności jedną, tą samą ręką( uformowała się
dominacja czynnościowa ręki)
 
 Rozwój poznawczy
Dziecko jest spostrzegawcze, zauważa istotne elementy przedmiotów, wskazuje braku w obrazkach.
Ma zasób wiadomości umożliwiający orientację w najbliższym otoczeniu, potrafi np.
podać swoje imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania
Rozumie podstawowe pojęcia abstrakcyjne (kształt, wielkość, kierunek)
Zaczyna rozumieć znaczenie symboli
Jest dociekliwe, aktywne poznawczo, poszukuje odpowiedzi na intrygujące je pytania
Formułuje proste wnioski dotyczące zaobserwowanych zjawisk
Dostrzega następstwo zjawisk
Zapamiętuje krótkie wierszyki, piosenki itp
Potrafi przez dłuższą chwilę skupić uwagę na wykonywanej czynności
 
 Rozwój emocjonalny
 
Dziecko potrafi rozpoznawać uczucia innych, jest coraz bardziej
świadome własnych uczuć
Stopniowo opanowuje społeczne reguły wyrażania emocji
Pojawiają się próby kontroli własnych emocji
 
 Rozwój społeczny
 
Nawiązuje kontakty społeczne z rówieśnikami i z osobami dorosłymi
Współdziała z rówieśnikami w grupie, potrafi wyczekać na swoją kolej, dzieli się
zabawkami
Przebywanie z rówieśnikami i wspólna aktywność sprawiają mu przyjemność
Dostosowuje swoje zachowanie do obowiązujących reguł np. podporządkowuje
się regułom zabawy, pełni role
Rozumie znaczenie podstawowych norm i łatwych przepisów, dostosowuje się
do nakazów i zakazów
Słucha poleceń osoby dorosłej, w tym nauczyciela
Zaczyna przejawiać poczucie obowiązku
 
 Rozwój mowy
 
Wymowa pod względem artykulacyjnym doskonali się
Nieprawidłowości artykulacyjne zanikają; dziecko dokonuje autokorekty
W wypowiedziach uwzględnia kolejność zdarzeń i zależności
przyczynowo-skutkowe
Pytanie o znaczenie słów, potrafi je wyjaśnić
 
 
 

Podkategorie

  • 1_02.png
  • 2_04.png
  • 3_06.png
Akademicki Zespół Placówek Oświatowych
Fijewo 85, 14-260 Lubawa
NIP: 744 169 27 52
REGON: 368041867
tel. 575 - 141 - 005
email: akademickizespol@gmail.com
www.szkolalubawa.pl
www.przedszkolelubawa.pl
www.zlobeklubawa.pl