Drodzy Rodzice!
 
6 lutego br. w AZPO odbyło się spotkanie informacyjne dla rodziców i dzieci,
rozpoczynających naukę w klasie I. Spotkanie prowadziła Katarzyna Miąskowska, dyrektor
Akademickiego Zespołu Placówek Oświatowych w Fijewie. Następnie odbył się warsztat
psychologiczny na temat adaptacji wczesnoszkolnej, prowadzony przez Monikę Ulatowską,
psychologa AZPO. Następnie, rodzice mieli okazję zwiedzić szkołę i zobaczyć sale lekcyjne, świetlicę,
szatnie, stołówkę, salę do ćwiczeń.
Oto najważniejsze informacje, zebrane w „pigułce” nt. adaptacji szkolnej i tego, jak pomóc
dziecku prawidłowo przez nią przejść.
Dla każdego dziecka pierwsze dni, a nawet tygodnie w szkole są okresem bardzo trudnym.
Rozpoczęcie nauki szkolnej to moment przełomowy. Może on powodować zagrożenie poczucia
bezpieczeństwa. Właściwa adaptacja jest szczególnie ważna u tych sześciolatków, które edukację
przedszkolną rozpoczęły dopiero na rok przed obowiązkiem szkolnym.
Przystosowanie do szkoły jest sporym wyzwaniem dla małego człowieka. Dziecko w tym
wieku nie ma jeszcze wypracowanego zasobu strategii przystosowawczych, ma niedojrzały układ
nerwowy, przez co jest bardziej impulsywne, może szybciej się męczyć, nie radzić sobie z
przeszkodami. Na dalszy proces adaptacji wpływa także stan zdrowia - dziecko chorowite jest
narażone nie tylko na obniżoną sprawność funkcjonowania organizmu, ale także na wynikające
z nieobecności trudności w odnalezieniu się w środowisku szkolnym. Ważny też jest charakter dziecka.
Inne trudności z przystosowaniem będzie miało dziecko wyciszone, nadwrażliwe, a inaczej dziecko aktywne lub
mające trudności z koncentracją uwagi.
Rodzice powinni pamiętać, że dzieci mogą nie mają jeszcze w pełni ukształtowanych umiejętności
radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
 
 
Adaptacja do szkoły. Jak pomóc dziecku?
 
1. Wycieczka do szkoły - spotkania z nauczycielami i kolegami mogą pozytywnie wpłynąć na
obraz szkoły, jaki wytworzy sobie dziecko. Warto wybrać się na dni otwarte, gdzie dziecko
zapozna się z budynkiem, odgłosami, salami szkolnymi, będzie mogło zajrzeć w każdy kąt
i poznać kadrę pedagogiczną.
 
2. Lęki rodziców i straszenie - bardzo ważne jest to, w jaki sposób rodzice wypowiadają się
o szkole. Zdarza się, że rodzice obarczają dziecko własnymi szkolnymi lękami lub obawami
dotyczącymi adaptacji. Dobrze jest też unikać negatywnych wypowiedzi i straszenia
maluchów szkołą. Wypowiedzi tego typu jak: „Poczekaj, w szkole Cię nauczą porządku”,
„Pójdziesz do szkoły, to zobaczysz…”, sugerują dziecku, że czeka go coś niepokojącego
w szkole i powodują dodatkowy stres i napięcie emocjonalne.
 
3. Rozmowy o emocjach - często rodzice skupiają się w rozmowach z dziećmi tylko na
pozytywnych aspektach szkoły i pozytywnych emocjach z nią związanych, np. „ Będzie fajnie,
poznasz nowych kolegów, w szkole jest wesoło” itp. Istotne jest, aby przygotowując dzieci do
pierwszej klasy, rozmawiać o całym spectrum emocji, które się z tym wiążą, a zatem o
strachu związanym ze zmianą, o lękach przed nowością, o wstydzie oraz tęsknocie. Pozwala
to dzieciom przygotować się na różne emocje i upewnić, że jest to normalny i naturalny
proces.
 
4. Zabawy w szkołę i wspólne kompletowanie wyprawki - tego typu zabawy narracyjne
oswajają dziecko z sytuacją zmiany i pozwalają oswoić się z zasadami panującymi w szkole;
ważne jest wspólne przygotowywanie listy rzeczy, które znajdą się w wyprawce, a następnie
wspólne jej kompletowanie. Można razem z dzieckiem oglądać nowe podręczniki i ćwiczenia,
co może wzbudzić zaciekawienie nowym miejscem i sytuacją.
 
5. Książki dla dzieci o tematyce szkolnej – warto czytać dzieciom książki, w których bohaterowie
wybierają się lub chodzą już do szkoły, co pozwala oswoić się z klimatem szkolnym, nastawić
pozytywnie do szkoły i świetnie się bawić, poznając historie bohaterów, z którymi mogą się
utożsamiać. Książki o tematyce szkolnej:
 „Co się stało z Albertem” Gunilla Bergstrom;
 „Hurra, idę do szkoły” Ingrid Uebe;
 Seria książek o Duni Rose Lagercrantz, m.in. „Moje szczęśliwe życie”, „Moje serce
skacze z radości”, Kiedy ostatnio byłam szczęśliwa”, „Zycie według Duni”, „Do
zobaczenia następnym razem”;
 „Billy w szkole” Brigitta Stenberg;
 „Ja tez idę do szkoły” Astrid Lindgren;
 „Filipek i szkoła” Małgorzata Strękowska – Zaremba;
 „Nowe przygody Mikołajka” Rene Gościnny.
 
Od początku pobytu dziecka w szkole, warto pomagać mu kształtować umiejętności społeczne, które
można wzmacniać m.in. w taki sposób:
 umiejętność słuchania, nieprzerywania innym, gdy mówią – łatwiej będzie mu wysłuchać
polecania nauczyciela i wykonywać je właściwie;
 umiejętność czekania na swoją kolej- którą można ćwiczyć już w domu podczas gier i zabaw,
uczących cierpliwości i wytrwałości, np. „Grzybobranie”, „Chińczyk”, „Pędzące żółwie”.
„Memory”;
 umiejętność opowiadania – pomaga rozwijać czytanie książek i proponowanie dziecku
opowiedzenie jej własnymi słowami, oraz „czytanie” książek obrazkowych, np. z serii „Ulicy
Czereśniowej” lub serii „Rok w…” i zachęcanie dzieci do opowiadania historii na podstawie
obrazków;
 umiejętność radzenia sobie z niepowodzeniami – pomagają wyrabiać gry losowe, np. „Kości”,
„Bingo”, „Lotto”.
Sytuacją, do której dążymy w adaptacji szkolnej jest poczucie bezpieczeństwa, które odczuwa dziecko
w szkole. Należy pamiętać, że każde dziecko ma swoje tempo i może potrzebować więcej czasu na
oswojenie się z nową sytuacją. Najlepiej po prostu uzbroić się w cierpliwość i być wyrozumiałym
i elastycznym – nie wszystko od razu będzie idealne. Dzięki mądrym i spokojnym działaniom
dorosłych dzieci łatwiej zaadaptują się do szkoły.
 
Gotowość szkolna to inaczej stopień rozwoju dziecka niezbędny do podjęcia obowiązków związanych
z rozpoczęciem nauki w szkole. To zespół tych cech psychofizycznych ukształtowanych w okresie
pierwszych 6 lat życia, które umożliwiają przystosowanie się do nauki w szkole.
Dojrzałym do podjęcia nauki szkolnej jest dziecko o takim stopniu rozwoju, który umożliwi mu naukę
czytania, pisania i liczenia, przystosowanie się do wymagań szkoły, a także zgodne współżycie z grupą
rówieśniczą.
 
Gotowość do podjęcia nauki w szkole uzależniona jest od wielu czynników, np..
 
1. Czynniki indywidualne związane z osobą dziecka:
 Stan zdrowia;
 Płeć;
 Właściwości psychiczne;
2. Czynniki zewnętrzne związane z rodziną:
 Warunki materialne;
 Warunki kulturalne;
 Warunki społeczne;
3. Czynniki zewnętrzne związane ze środowiskiem:
 Udział w zorganizowanych zajęciach przedszkolnych;
 
Właściwości rozwojowe i kompetencje jakie powinno posiadać dziecko rozpoczynające naukę:
 
 Rozwój fizyczny
Dziecko jest ogólnie zdrowe
Jego wzrost i waga są odpowiednie do wieku
Jest odporne na zmęczenie
Prawidłowo funkcjonują narządy zmysłów, głównie wzrok
i słuch
 
 Rozwój ruchowy
 
Jest sprawne ruchowo: biega, skacze, jeździ na rowerze
Chętnie bawi się klockami, odtwarza konstrukcje klocków
Potrafi w sposób celowy posługiwać się przedmiotami i narzędziami, np.
wycina nożyczkami, zapina guziki
Samodzielnie wykonuje podstawowe czynności samoobsługowe : je, ubiera
się, dba o higienę
Uzyskało podstawową orientację w schemacie własnego ciała, potrafi
różnicować stronę prawą i lewą
Najczęściej wykonuje czynności jedną, tą samą ręką( uformowała się
dominacja czynnościowa ręki)
 
 Rozwój poznawczy
Dziecko jest spostrzegawcze, zauważa istotne elementy przedmiotów, wskazuje braku w obrazkach.
Ma zasób wiadomości umożliwiający orientację w najbliższym otoczeniu, potrafi np.
podać swoje imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania
Rozumie podstawowe pojęcia abstrakcyjne (kształt, wielkość, kierunek)
Zaczyna rozumieć znaczenie symboli
Jest dociekliwe, aktywne poznawczo, poszukuje odpowiedzi na intrygujące je pytania
Formułuje proste wnioski dotyczące zaobserwowanych zjawisk
Dostrzega następstwo zjawisk
Zapamiętuje krótkie wierszyki, piosenki itp
Potrafi przez dłuższą chwilę skupić uwagę na wykonywanej czynności
 
 Rozwój emocjonalny
 
Dziecko potrafi rozpoznawać uczucia innych, jest coraz bardziej
świadome własnych uczuć
Stopniowo opanowuje społeczne reguły wyrażania emocji
Pojawiają się próby kontroli własnych emocji
 
 Rozwój społeczny
 
Nawiązuje kontakty społeczne z rówieśnikami i z osobami dorosłymi
Współdziała z rówieśnikami w grupie, potrafi wyczekać na swoją kolej, dzieli się
zabawkami
Przebywanie z rówieśnikami i wspólna aktywność sprawiają mu przyjemność
Dostosowuje swoje zachowanie do obowiązujących reguł np. podporządkowuje
się regułom zabawy, pełni role
Rozumie znaczenie podstawowych norm i łatwych przepisów, dostosowuje się
do nakazów i zakazów
Słucha poleceń osoby dorosłej, w tym nauczyciela
Zaczyna przejawiać poczucie obowiązku
 
 Rozwój mowy
 
Wymowa pod względem artykulacyjnym doskonali się
Nieprawidłowości artykulacyjne zanikają; dziecko dokonuje autokorekty
W wypowiedziach uwzględnia kolejność zdarzeń i zależności
przyczynowo-skutkowe
Pytanie o znaczenie słów, potrafi je wyjaśnić
 
 
 

❄️☃️❄️☃️Kochani Uczniowie!❄️⛄️❄️☃️
Dyrektor życzy wszystkim AZPO Uczniom bezpiecznych i szalonych Ferii! Zapraszamy Was serdecznie na zajęcia w szkole i poza szkołą organizowane przez AZPO! Czekamy na Was!

 

CUDA DZIEJĄ SIĘ TYLKO DZIĘKI WAM
Kochani, przez kilkadziesiąt dni razem wspieraliśmy się w zapełnianiu kartonów #szlachetnapaczka. Z punktu widzenia psychologii, pomaganie innym ludziom jest nieodłączną potrzebą każdego człowieka. W miarę, gdy pozbywamy się swoich problemów, coraz mniej uwagi poświęcamy swojej osobie, a coraz więcej innym ludziom. Świadome służenie innym to nie tylko większa szansa na przetrwanie gatunku, ale również okazja do nadania swojemu życiu głębszego sensu. Pomagając wzbudzasz w sobie nowe pokłady życiowej energii i poznajesz czym jest naturalne poczucie spełnienia.

WYCIECZKA DO TORUNIA, czyli matematyka ✖️, fizyka 🏒🥌i język polski 📝 w praktyce.
Wycieczka zazwyczaj kojarzy się głównie z możliwością zgłębienia wiedzy o Wielkim Astronomie – Mikołaju Koperniku. Toruń, to miasto położone na styku Pojezierza Chełmińskiego i Kotliny Toruńskiej. Jedno z najbogatszych w zabytki miast polskich z bezpośrednim dostępem do Wisły. Z racji swej wartości historycznej, w 1997 roku miasto zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO. Piękna architektura starego miasta, tajemnicze zakamarki, niezwykłe kształty bram, okien i dachów zainspirują najbardziej wybrednych turystów.
Dzisiaj licealiści wybrali się na wycieczkę do Torunia. Po zobaczenie architektury i wszystkich ciekawostek historycznych, licealiści odwiedzili Escape Room, w którym znajdowało się wiele trudnych zagadek, ale każdy z uczniów poradził sobie z nimi.

4 grudnia obchodziliśmy w przedszkolu Dzień Górnika👨‍✈️. 3 latki dowiedziały się, że jest to trudny i ciężki zawód, którego wykonanie wiąże się z wielkim niebezpieczeństwem. Przedszkolaki poznały różne produkty, które powstają z węgla. Na zakończenie dzieci wykonały prace plastyczne🖋🖋 węglem, a pod koniec zajęć Żabki wyglądały jak prawdziwy górnik.😉
Wychowawca: Pani Kinga Bielska.

Najlepsze lekcje 🦠🧬🧫przyrody 🌡🧪💉tylko w AZPO
Na lekcjach przyrody klasa 6️⃣ poznaje i bada tajemnice działania wielu niekiedy zwyczajnych,a bywa, że zadziwiajacych przedmiotów jak camery obscury, soczewki, a także magiczne właściwości kropki wody! Zbudowaliśmy rowniez obwód elektryczny podłączając najróżniejsze odbiorniki prądu i podglądaliśmy dafnie (rozwielitkę)-oczywiście pod mikroskopem.
Fot. Sylwia Haska- Heleniak, najlepsza przyrodniczka!

🎅🏽🎅🏽🎅🏽Mikołajki 🎅🏽🎅🏽🎅🏽 tradycyjna, polska nazwa święta ku czci świętego Mikołaja, biskupa Miry, obchodzonego 6 grudnia w katolicyzmie i prawosławiu. Do XIX wieku był to na ziemiach polskich dzień wolny od pracy. W 1969 roku w Kościele katolickim zniesiono święto, jest to już tylko tzw. wspomnienie dowolne. Mikołajki to czas, w którym wszyscy uczniowie 👨‍👨‍👧‍👧 oczekują spotkania ze świętym Mikołajem🎅W tym dniu uczniowie AZPO zapoznali się z legendą 📜🎅św. Mikołaja. Teraz już znają historię biskupa, który dzielił się z biednymi tym, co miał, pomagał ludziom w potrzebie. Dlatego po dziś dzień ❤️ kochają go nie tylko dzieci, ale także dorośli. W tym dniu nie zabrakło spotkań uczniów oraz przedszkolaków z św. Mikołajem, rozdawania prezentów oraz smacznych poczęstunków. Każdy zakątek szkoły zamienił się w krainę św. Mikołaja! 

 

JESTEM PATRIOTĄ CODZIENNIE- NIE OD ŚWIĘTA!
pod tym hasłem rozpoczął się cykl imprez związanych z AZPO-świętowaniem 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości. 
🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱
Dziś, wyjątkowy dzień. Już od samego wejścia do szkoły powitał wszystkich napis 100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI. Uczniowie i nauczyciele w odświętnych strojach przypisali sobie nawzajem kotyliony, samodzielnie zrobione przez uczniów. Pierwsze lekcje były ściśle związane z tematyką patriotyczną. Punktualnie o 11.00 wszyscy zgromadzili się w sali gimnastycznej na bicie REKORDU DLA NIEPODLEGŁEJ, które poprzedzone było prelekcją Pana Dariusza Paczkowskiego pt. DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI. Mijając próg sali, każdy mógł poczytać o codziennym świadectwie PATRIOTYZMU. przygotowanym przez licealistów. 

Po uroczystym odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego uczniowie i nauczyciele udali się na spacer czczący niepodległość. Spacer był wzbogacony o historyczne opowieści Najlepszego historyka pod słońcem, Pana Dariusza Paczkowskiego.

Również wszystkie przedszkolaki świętowały 100. rocznicę Odzyskania Niepodległości. Z tej okazji wszystkie grupy zebrały się, aby uroczyście świętować ten wyjątkowy dla nas – Polaków dzień. Podczas występu dzieci recytowały wiersze patriotyczne opowiadające o historii Polski, ale także te tłumaczące sens współczesnej polskości oraz namawiające do dostrzegania piękna ojczyzny. Dumnie odśpiewały hymn Polski „Mazurek Dąbrowskiego”. Występ przedszkolaków, ich przygotowanie, zaangażowanie, postawa patriotyczna i artystyczny talent nagrodzony został gromkimi brawami.

Uroczystość ślubowania klas pierwszych
????????????‍????????????????‍????????????????‍????????????????‍????????????????‍????????????????‍????????????????‍????????????????‍????
Jedną z piękniejszych uroczystości odbywających się dziś w AZPO było przyjęcie w poczet pełnoprawnych członków społeczności szkolnej najmłodszych kolegów. W programie artystycznym, przygotowanym pod okiem swoich wychowawczyń wystąpili pierwszoklasiści. Zaprezentowali w nim swoje umiejętności wokalne i recytatorskie. W dalszej części również pierwszoklasiści wykazali się wiedzą dotyczącą naszej ojczyzny i znajomością zasad, które ułatwiają prawidłowe funkcjonowanie w szkole i grupie rówieśnicy. Swoją postawą udowodnili, że są gotowi do złożenia uroczystego ślubowania.
Po złożeniu ślubowania, dyrektor szkoły Pani Katarzyna Miąskowska dokonała symbolicznego pasowania na ucznia. „Pasuje Cię na ucznia Akademickiego Zespołu Placówek Oświatowych w Fijewie” – mówiła dyrektor dotykając ołówkiem jak - czarodziejską różdżką, ramion najmłodszych dzieci.
Ukoronowaniem aktu pasowania było wręczenie pięknych, pamiątkowych dyplomów oraz „Kuferków” - słodkich niespodzianek.
Następnie, gorące słowa skierowała do najmłodszych, ich rodziców i nauczycieli Pani dyrektor. Po zakończeniu uroczystości, wykonano pamiątkowe zdjęcia i dzieci z wychowawczyniami oraz rodzicami, a także goście udali się do klas na słodki poczęstunek.
Wszystkim pierwszakom życzymy wielu sukcesów w murach naszej szkoły, a ich rodzicom gratulujemy wspaniałych pociech.

Pani Natalia Duda, Pani Emilia Kowalkowska, wychowawczynie klas.

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ- DZIEŃ WYJĄTKOWYCH NAUCZYCIELI!
????‍????????‍????????‍????????‍????????‍????????‍????????‍????????‍????????‍????????‍????????‍????????‍????????‍????????‍????????‍????????‍????
OTWIERASZ PRZED NAMI DRZWI
"Kiedy mówisz nam o tych mądrych, dobrych i inteligentnych, o filozofach, wynalazcach i marzycielach- o ludziach, którzy zmieniają oblicze świata- zawsze nam przypominasz, że także oni byli dziećmi i musieli się wszystkiego uczyć. To daje nam siłę do próbowania".

DZIĘKUJEMY- wychowankowie, przedszkolaki i uczniowie AZPO.

UROCZYSTA INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2018/2019
"Każde dziecko powinno czuć, że szkoła pomaga mu stać się lepszym człowiekiem. Bohaterem." (P.Zimbardo)
O godzinie 12.00 odbył się apel inauguracyjny nowy rok szkolny. Uroczystość poprowadzili uczniowie klasy 2LO: Martyna Flaszyńska i Jakub Krajewski. Magda Górka odśpiewała Hymn Państwowy, po którym Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego złożyła meldunek o gotowości do podjęcia nauki dyrektorowi AZPO. Do Uczniów, Rodziców i Nauczycieli słowo na dobry początek skierowali: Katarzyna Miąskowska, dyrektor AZPO, dr Joanna Długosz, założycielka szkoły, Marek Tykarski, Przewodniczący Prezydium Rady Rodziców AZPO. Następnie uczniowie wraz z wychowawcą udali się do sal lekcyjnych.
ROK SZKOLNY 2018/2019 W AZPO- ROZPOCZĘTY!

  • 1_02.png
  • 2_04.png
  • 3_06.png
Akademicki Zespół Placówek Oświatowych
Fijewo 85, 14-260 Lubawa
NIP: 744 169 27 52
REGON: 368041867
tel. 575 - 141 - 005
email: akademickizespol@gmail.com
www.szkolalubawa.pl
www.przedszkolelubawa.pl
www.zlobeklubawa.pl
@AZPO
@Szkola_Lubawa