MISJA


Akademickie Liceum Ogólnokształcące to placówka, w której kształcenie umiejętności myślenia wynika z rozumienia świata i umiejętności posługiwania się zdobytą wiedzą. Skuteczne nauczanie to nie tylko rewelacyjnie zdane egzaminy, ale  także kompetencje i umiejętności poznawcze naszych uczniów - samodzielne planowanie i rozwiązywanie problemów, tworzenie własnych rozwiązań, krytyczne myślenie, stosowanie analizy, syntezy i oceny. Nacisk z nauczania przenosimy na uczenie się, a perspektywę nauczyciela zmieniamy na optykę ucznia. Chcemy tak zorganizować zajęcia, by nasi uczniowie skorzystali z czasu spędzonego w szkole jak najlepiej – by wykonywali jak najwięcej różnorodnych zadań, służących rozwijaniu swych umiejętności i zdolności, współpracowali z kolegami i koleżankami i dzielili się nimi swoją wiedzą, by umieli skorzystać z wiedzy innych, wykorzystywali osiągnięcia innowacyjnych technologii i innych nauk, by nie zatrzymywali się dopóki nie osiągną swojego naukowego celu.
Uczymy otwartości na świat. Pragniemy, by nasi uczniowie byli tolerancyjni, znali i szanowali inne kultury i ludzi, w nich wychowanych, wykazywali wrażliwość na potrzeby innych, zwłaszcza słabszych, przy znajomości tradycji, wartości demokratycznych, obywatelskich i patriotycznych, poszanowaniu miejsca swojego pochodzenia.
Nawiązując do tradycji demokratycznych, idei wolności, równości i solidarności chcemy kształcić młodzież odpowiedzialną za siebie, swoje otoczenie, począwszy od kolegów, koleżanek i szkoły, przez lokalną społeczność do odpowiedzialności za wspólnotę państwową.  Pragniemy, by nasi uczniowie angażowali się w rozwiązywanie globalnych problemów w lokalnej skali.

Chcemy, by nasz uczeń znał swoją wartość, cechował się dojrzałością w podejmowaniu odważnych decyzji i odpowiedzialności za nie, by był mądrym i prawym człowiekiem.
Oto nasza misja
.

W roku szkolnym 2020/21 zapraszamy Cię do następujących klas o rozszerzeniu:

  • językowym (jęz. angielski, jęz. niemiecki, jęz. hiszpański)

Jeśli języki obce są Twoją pasją, chcesz się ich uczyć w zakresie rozszerzonym, a dodatkowo lubisz zdobywać wiedzę  o kulturze, historii i geografii krajów danego obszaru językowego- ten profil jest dla Ciebie.Rozszerzony poziom nauki języka angielskiego oraz niemieckiego, a dodatkowo nauka od podstaw języka hiszpańskiego dają optymalne przygotowanie do podjęcia studiów na kierunkach filologicznych, lingwistycznych, kulturoznawstwie czy turystyce międzynarodowej.

  • medycznym (biologia, chemia, jęz. angielski)

Interesujesz się chemią lub biologią? Na tym rozszezrzeniu zdobędziesz wiedzę niezbędną do podjęcia studiów na takich kierunkach jak medycyna, farmacja, weterynaria, ochrona środowiska, biochemia czy biotechnologia.

  • prawniczym (język polski, historia, jęz. angielski)

Klasa humanistyczna to oferta dla uczniów, którzy interesują się przedmiotami humanistycznymi.  Propozycja ta daje możliwość znacznego poszerzenia edukacji z zakresu języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie. Typowe zajęcia szkolne są w tym przypadku poszerzane o wyjazdy na uczesnie wyższe oraz wykłady na miejscu. Nasi uczniowie realizujący rozszerzoną naukę przedmiotów humanistycznych uczestniczą również w wyjazdach do teatru, kina czy aktywnie realizują zainteresowania dziennikarskie. Jeżeli jesteś zainteresowany takim zakresem edukacji – to jest to odpowiedni wybór dla Ciebie.

  • inżynieryjnym (matematyka, informatyka,  jęz. angielski)

Przedmioty ścisłe są Twoją pasją? Interesują Cię nowe rozwiązania technologiczne? Marzysz  o projektowaniu czy programowaniu?  Wybierając ten profil połączysz zainteresowania z wiedzą, będąca przepustką do przyszłego życia zawodowego. Rozszerzony poziom nauki matematyki i informatyki, a dodatkowo prowadzenie wybranych przedmiotów (matematyka, informatyka) w języku angielskim umożliwią podjęcie studiów na takich kierunkach jak matematyka, informatyka, fizyka i astronomia, mechanika i budowa maszyn, architektura, gospodarka przestrzenna, budownictwo, mechatronika, elektronika, energetyka, automatyka i robotyka, mechatronika itp., na uczelniach w Polsce i za granicą.

 

  • 1_02.png
  • 2_04.png
  • 3_06.png
Akademicki Zespół Placówek Oświatowych
Fijewo 85, 14-260 Lubawa
NIP: 744 169 27 52
REGON: 368041867
tel. 575 - 141 - 005
email: akademickizespol@gmail.com
www.szkolalubawa.pl
www.przedszkolelubawa.pl
www.zlobeklubawa.pl
@AZPO
@Szkola_Lubawa