MISJA


Akademickie Liceum Ogólnokształcące to placówka, w której kształcenie umiejętności myślenia  wynika z rozumienia świata i umiejętności posługiwania się zdobytą wiedzą. Skuteczne nauczanie to nie tylko rewelacyjnie zdane egzaminy, ale  także kompetencje i umiejętności poznawcze naszych uczniów - samodzielne planowanie i rozwiązywanie problemów, tworzenie własnych rozwiązań, krytyczne myślenie, stosowanie analizy, syntezy i oceny. Nacisk z nauczania przenosimy na uczenie się, a perspektywę nauczyciela zmieniamy na optykę ucznia. Chcemy tak zorganizować zajęcia, by nasi uczniowie skorzystali z czasu spędzonego w szkole jak najlepiej – by wykonywali jak najwięcej różnorodnych zadań, służących rozwijaniu swych umiejętności i zdolności, współpracowali z kolegami i koleżankami i dzielili się nimi swoją wiedzą, by umieli skorzystać z wiedzy innych, wykorzystywali osiągnięcia innowacyjnych technologii i innych nauk, by nie zatrzymywali się dopóki nie osiągną swojego naukowego celu.
Uczymy otwartości na świat. Pragniemy, by nasi uczniowie byli tolerancyjni, znali i szanowali inne kultury i ludzi, w nich wychowanych, wykazywali wrażliwość na potrzeby innych, zwłaszcza słabszych, przy znajomości tradycji, wartości demokratycznych, obywatelskich i patriotycznych, poszanowaniu miejsca swojego pochodzenia.
Nawiązując do tradycji demokratycznych, idei wolności, równości i solidarności chcemy kształcić młodzież odpowiedzialną za siebie, swoje otoczenie, począwszy od kolegów, koleżanek i szkoły, przez lokalną społeczność do odpowiedzialności za wspólnotę państwową.  Pragniemy, by nasi uczniowie angażowali się w rozwiązywanie globalnych problemów w lokalnej skali.

Chcemy, by nasz uczeń znał swoją wartość, cechował się dojrzałością w podejmowaniu odważnych decyzji i odpowiedzialności za nie, by był mądrym i prawym człowiekiem.
Oto nasza misja
.

W roku szkolnym 2018/2019 zapraszamy Cię do następujących klas o rozszerzeniu:

  • językowym ( jęz. angielski, jęz. niemiecki, jęz. hiszpański)

Profil językowy:
Jeśli języki obce są Twoją pasją, chcesz się ich uczyć w zakresie rozszerzonym, a dodatkowo lubisz zdobywać wiedzę  o kulturze, historii i geografii krajów danego obszaru językowego- ten profil jest dla Ciebie.
Rozszerzony poziom nauki języka angielskiego oraz niemieckiego, a dodatkowo nauka od podstaw języka hiszpańskiego dają optymalne przygotowanie do podjęcia studiów na kierunkach filologicznych, lingwistycznych, kulturoznawstwie czy turystyce międzynarodowej.
 

  • 1_02.png
  • 2_04.png
  • 3_06.png
Akademicki Zespół Placówek Oświatowych
Fijewo 85, 14-260 Lubawa
NIP: 744 169 27 52
REGON: 368041867
tel. 575 - 141 - 005
email: akademickizespol@gmail.com
www.szkolalubawa.pl
www.przedszkolelubawa.pl
www.zlobeklubawa.pl
@AZPO
@Szkola_Lubawa